Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο.

H εργασία μου με τίτλο " Income Inequality in Greece: Investigation and Statistical analysis of Gini coefficient and S80/S20 changes (1960 - 2009), in the context of the international economic crisis" παρουσιάστηκε στο 2ο Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.). Το Συνέδριο έγινε στο Ξενοδοχείο Intercontinental, στην Αθήνα, 2-4 Δεκεμβρίου 2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου