Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Παρουσίαση εργασίας σε διεθνές συνέδριο.

Η εργασία "Income Inequality in Greece: Investigation and Statistical analysis of Gini coefficients and S80/S20 changes (1960-present)", παρουσιάστηκε στο 2nd International Conference on International Business (ICIB) που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 19 - 21 Μαΐου 2011.