Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Την 27η Ιανουαρίου 2013, έγινε η απονομή Πτυχίων στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων" του ΤΕΙ  Πειραιά.