Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

Στις 06 Δεκεμβρίου 2011 έγινε η δεύτερη, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Τμήματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ και τον όρκο εκφώνησε ο Δημήτρης Κιβωτός με βαθμό πτυχίου "Άριστα" 9,10.


http://www.youtube.com/watch?v=lAvQN2dPbE4

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο.

H εργασία μου με τίτλο " Income Inequality in Greece: Investigation and Statistical analysis of Gini coefficient and S80/S20 changes (1960 - 2009), in the context of the international economic crisis" παρουσιάστηκε στο 2ο Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.). Το Συνέδριο έγινε στο Ξενοδοχείο Intercontinental, στην Αθήνα, 2-4 Δεκεμβρίου 2011.